APA Style

Torashyngu, Luna. (2013). Lov4sket your heart . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Chicago Style

Torashyngu, Luna. Lov4sket your heart. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. Perpustakaan KALBIS.

IEEE Style

*IEEE style untuk Skripsi

Torashyngu, Luna. (2013). Lov4sket your heart. . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

*IEEE style untuk Buku/Jurnal

Torashyngu, Luna. Lov4sket your heart. . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

MLA Style

Torashyngu, Luna. Lov4sket your heart. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. Perpustakaan KALBIS.

Turabian Style

Torashyngu, Luna. Lov4sket your heart. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. Perpustakaan KALBIS.